Avui dia es considera que l'edat ideal per acudir per primera vegada al dentista és al primer any d'edat. A aquesta edat podem determinar, els odontopediatres, el risc que tenen de desenvolupar malalties infeccioses en les seves boques. Sabem que en augmentar el nombre de dents que erupcionen en boca i en tornar més sofisticats els hàbits alimentaris, augmenta també el nombre de bactèries que colonitzen la boca dels petits. Així mateix, les malalties infeccioses en boca iniciades per bactèries es desenvolupen gràcies als aliments que causen càries i que són tan populars en els països industrialitzats, com els dolços, els caramels, els refrescos, els pastissos, els làctics, els sucs i altres).


És important establir el risc que té cada nen de desenvolupar càries primerenca o la càries per biberó. La càries primerenca és la típica que veiem en algunes dents aïllades. La caries de biberó és una càries rampant (que involucra moltes dents) pel fet que se li donen ampolles amb líquids endolcits, com la llet, als nens durant la nit en anar a dormir. La revisió a l'any d'edat ens permet establir quins nens tenen risc de presentar qualsevol d'aquest tipus de càries, mentre que les revisions entre els tres i els cinc anys d'edat ja no són prou primerenques per prevenir, encara que ho siguin per tractar.


S'ha demostrat que els nens que presenten càries primerenques tendeixen a romandre dins del grup d'alt risc de desenvolupar aquesta malaltia, i tornen a patir-la tant en la dentició primària com en la permanent. Aquesta és una altra justificació per a evitar que aparegui des d'edats primerenques.


És important establir aquest pronòstic precoç, ja que si se'ls explica als pares, aquests poden fer molt per prevenir la càries en els seus fills. Un dels problemes greus que tenim, és que als pares no se’ls ha instruït prou per conèixer la malalties i com actuar des de la preventiva enfocada als seus fills i a ells mateixos.


És important establir una relació doctor / pacient amb els nens des del primer any de vida per altres raons com que els nens comencen a caminar des d’aquesta edat. Això augmenta el risc d'accidents traumàtics a la boca i les dents dels nens. La prevalença de traumatismes orofacials (de la cara i la boca) dels nens augmenta des del primer any de vida fins als 6 anys d'edat. Per aquest motiu, si s'estableix la relació amb el dentista aviat, no només es pot evitar l'angoixa de buscar un dentista que atengui a temps i apropiadament el nen quan es colpeja a les dents i que li doni un seguiment a la lesió, sinó que a més es pot arribar a prevenir que es presentin aquests accidents mitjançant l'educació dels pares.


La prevenció és el millor element a tenir en compte. Educar pares i nens per a una generació sense càries, problemes periodontals ni oclusals. Cal fer una exploració del pacient que no es limiti a les dents, sinó que tingui en compte també els factors de risc de la càries, com la dieta, els hàbits de raspallat i la saliva.


Nosaltres, per poder diagnosticar i controlar les càries, clínicament utilitzem eines que detecten aquestes formacions primerenques mitjançant fissures en superfícies planes, com amb radiografies de les zones interproximals, estudiar els factors de risc i motivar al pacient. Tenint en compte que el llindar de diagnòstic es redueix als primers indicis clínics de càries a l’esmalt, cal ser meticulós i fer un bon estudi diagnòstic per conèixer el problema i saber focalitzar el pla de tractament que hem de dur a terme.


Es recomana visitar al pacient de primera visita als 12 mesos d’edat, odontopediatriatot i semblar exorbitant, a aquesta edat ja hi ha dentició temporal i encara se sol fer lactància en molts casos. Cal controlar i assessorar sobre la lactància perquè està molt implicada en cariologia i posició lingual de deglució, respiració i parla del nen.


Per tant, les metes de la primera visita del nen a l'any d'edat amb el dentista han de ser la determinació del risc de càries per al nen, la iniciació d'un programa de prevenció de càries i de maloclusions, i la programació de la periodicitat de les visites al dentista. Es tracta d'una visita que no és amenaçadora per al nen, on es familiaritzi amb nosaltres i la clínica, amb un mínim de manipulació de la seva boca, i principalment d'educació per als pares per la cura de la salut oral del nen a casa seva.
Odontopediatria
Fiolosofia OSICSServeis odontològicsServeis complementarisEt recomanemOSICS 2.0

Create a free web site at www.plisweb.com