Teràpia Neural

La Terapia Neural és un tractament regulador i natural per establir l'equilibri als mecanismes de curació que ja disposem i d'aquesta manera, recuperar la salut, sigui quin sigui el símptoma o la malaltia.

Totes les parts del nostre cos estan relacionades entre si, ja que la ment, órgans i teixits están conectats en una mateixa teranyina nerviosa. Aquest sistema nerviós és el que regula les funcions de tots els teixits, mantenint la nostra capacitat de curació.

Però qualsevol irritació sobre aquesta teranyina nerviosa (cicatrius, infeccions dentals o de genives, endodòncies, intervencions quirúrgiques, estrés emocional, etc.) pot alterar el sistema nerviós i així apareixer símptomes o malalties de tot tipus, en qualsevol zona del cos.

Amb la Teràpia Neural pretenem neutralitzar aquestes irritacions que dónen origen a la malaltia, mitjançant injeccions d'un anestèsic local en baixes concentracions, en punts especifics on el sistema nerviós ha patit la agresió. Amb això, es preten reactivar els mecanismes de regulació perquè el proper organisme busqui un equilibri i produeixi les seves pròpies reaccions autocuratives.

La Odontologia Neurofocal va de la mà de la teràpia neural i té en compte la relació dels dents camb el sistema nerviós i els demés òrgans del cos. És important retirar tots els focus o irritacions de la boca per a conservar o conseguir la salut. Per això, tractem a la persona desde la boca integran la odontologia i la medicina.

A vegades, trobem problemes a distància que tenen el seu origen en alguna peça dental. Moltes malalties milloren amb el tractament neurofocal d'algun dent. Fins i tot, al realitzar tractaments en boca com extraccions, endodòncies, curetatges, etc. és saludable la realització de la Teràpia Neural y combinar-lo amb altres teràpies naturals.

En alguns casos, les cicatrius, els queixals del seny en mala posició, dents endodonciats, malalties periodontals i infeccions dentals poden impedir la nostra resposta per la recuperació de la salut. Davant d'una irritació nerviosa, la conducta és la aplicació de teràpia neural allà on es troba la causa.

Depenen de la persona i el moment, les obturacions d'amalgames amb mercuri i les corones o dentadures amb metalls poden intoxicar i empitjorar la salut d'algunes persones. Els odontòlegs podem eliminar tòxics de la boca dels pacients, posant en el seu lloc materials de millor comportament biològic.

L'odontologia Neurofocal es realitza complementant l'odontologia convencional. Té un benefici integral per la persona, ja que a través de la boca poden curar-se moltes malalties i prevenir-ne d'altres.

Més informació a:
www.curardesdelaboca.com
www.terapianeural.com
Fiolosofia OSICSServeis odontològicsServeis complementarisEt recomanemOSICS 2.0

Create a free web site at www.plisweb.com