El Centre Odontològic OSICS engloba una activitat basada en la odontologia primordialment infantil, mínimament invasiva multidisciplinar, preventiva i amb una visió global del cos. Volem canviar la odontologia que es realitza actualment, on es tracta el problema i no es treballa per evitar-lo en un futur.

El paper de les dents és considerablement subestimat pels metges i el públic, i moltes vegades s’ignora la important relació que hi ha entre les dents sanes i un cos sa, d’aquí el significat de OSICS, Os Sanum In Corpore Sano, Boca Sana En Cos Sa.


Treballar amb els més petits per evitar problemes i malalties futures, involucrant des del pacient fins als pares i educadors/es o cuidadors/es, i curar les malalties ja existents de la manera menys invasiva i més integral i natural pel cos humà.

L'important paper que juguen les dents en les nostres vides està sent finalment reconegut i la gent espera beneficiar-se d'una anàlisi més global i estructurada del cos i el problema, eliminant o reduint l’estrès i el dolor, permetent a la gent a gaudir d'estils de vida saludables.

Basant-nos en que al cos tot està connectat i no podem obviar el malestar d’una part del mateix com a únic origen, volem introduir altres teràpies com la osteopatia i la kinesiologia per eliminar possibles malalties multi-factorials, on no només cal mirar una part del cos, en aquest cas la cavitat bucal, sinó totes les parts que es troben en un conjunt, el cos. Sovint el pacient arriba i refereix mal de cap, dolor de coll o fins i tot al maluc, que no associa amb la boca.

Els problemes que presenta un pacient poden ser molt variats, cal detectar-ne l’origen i tenir un bon diagnòstic. Per establir un pla de tractament integral i solucionar-los, cal mirar més enllà de la cavitat bucal. Ens trobem amb la necessitat de recórrer a altres teràpies i tècniques per poder disposar d’una millora en la salut bucal i, a l’hora, general del pacient.

A OSICS la nostra filosofia es basa doncs en qualitat i no quantitat, un servei econòmicament assumible per la majoria de públic, tenint en compte que un tracte personalitzat, els materials necessaris per la nostra pràctica diària, el manteniment de les instal·lacions imprescindibles i la mà del professional en el nostre sector, fa que el cost a assumir i benefici necessari a obtenir dificulti la competició per preu.


Nosaltres volem ser competitius en professionalitat, qualitat del servei, prevenció i treball per un futur menys invasiu a la salut dels pacients i per tant preservar i educar per mantenir una salut general cada vegada millor.

El fet de la mínima invasió, utilitzar materials el màxim de biocompatibles, eliminant materials amb metalls no beneficiosos pel pacient, el valorar si un material no és compatible amb aquell pacient mitjançant kinesiologia, valorar la caries multi-factorial i treballar a cada punt per evitar aquesta malaltia, és a dir, cada pacient té la seva pròpia vacuna contra la càries, tot això i més fa que la boca es mantingui tota la vida sana, tot sigui més durador, amb menys complicacions, amb la màxima simplicitat, etc., i sobretot amb el mínim cost pel pacient valorat a llarg termini.

Som un equip en formació continua en els diferents àmbits de la odontologia i la salut general del pacient. Un equip que vol oferir un servei innovador, combinant l’odontologia i la oclusió amb la postura del cos.

Poder oferir una millora en la salut general del pacient, tenint en compte que molts problemes corporals i emocionals estan relacionats amb el sistema estomatognàtic, i enfocat a la medicina de l’esport i a la odontologia pediàtrica.

Què és la Odontologia Holística?

Odontologia holística és l'especialitat mèdica i quirúrgica en odontologia que s'encarrega del diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties de l'aparell estomatognàtic, que inclou les dents, la geniva, la llengua, el paladar, la mucosa oral, les glàndules salivals i altres estructures anatòmiques implicades, amb una visió holística.

L'objectiu principal és disminuir i/o eliminar l'ús de metalls d’ús i implantació en boca, segons cada cas, usant restauracions adhesives per als diferents tractaments possibles.

L'holisme, resumit per Aristòtil, del grec ὅλος [holos]; tot, sencer, total, és la idea que totes les propietats d'un sistema donat, no poden ser determinats o explicats per les parts que els componen per si soles. El sistema com un tot determina com es comporten les parts.

Es pot definir com el tractament d'un tema que implica tots els seus components, amb les seves relacions invisibles pels cinc sentits, però evidents igualment.

L'holisme emfatitza la importància del tot, que és més gran que la suma de les parts, i dóna importància a la interdependència d'aquestes.

La odontologia holística significa una concepció basada en la integració total del cos enfront d'un concepte, la boca, o situació, malaltia oro-facial.

Nom i Cognoms


Telèfon


e-mail


Missatge


La nostra filosofia de treball
Fiolosofia OSICSServeis odontològicsServeis complementarisEt recomanemOSICS 2.0

Create a free web site at www.plisweb.com